Услуги

Предлагаме пълен пакет услуги, включващи:


Сервиз на климатик

Безплатен оглед на обекта в рамките на града.
Ние извършваме предварителен оглед на помещението, в което ще се реализира монтажа на вашия климатик, с цел определяне на мощност и избор на най-подходящо място на уреда.
Преди физическото монтиране на климатик, трябва да се определи местоположението на външното и вътрешното тяло, захранващо напрежение, мястото на отвеждане на кондензната вода.


Консултация
Фирмата осигурява на своите клиенти безплатна консултация, при избора на климатична система.
При срещата с нашия специалист Вие ще получите квалифицирана консултация, която ще ви помогне да направите точния избор на климатична система, която да отговаря на личните ви нужди.


Монтаж на климатици

Монтаж
Монтирането на климатична система е специфична дейност, която изисква както опит, така и значителни познания в областта на топлотехниката и фреоновите инсталации, от качеството на монтажа зависи и безаварийната работа на вашия климатик.


Сервиз на климатици

Сервиз
Както всяка друга техника, така и климатичните системи, подложени на дългогодишна експлоатация, се нуждаят от ремонт и сервиз. При нас ще получите бърза и професионална реакция за отстраняването на възникналия проблем. Ние предлагаме гаранционно и извън гаранционно обслужване на всякакви видове климатични и вентилационни системи. Нашите сервизни техници посещават обектите в удобно за клиента време и своевременно отстраняват възникналата повреда. Ако при огледа на климатика се установи, наличието на сервизен проблем, който не може да бъде отстранен на място дефектиралото тяло ще бъде демонтирано и откарано в сервиз.


Профилактика на климатици

Профилактика и поддръжка
Извършването на периодична профилактика и навременна поддръжка на климатичната инсталация значително намалява  риска от сериозни повреди
и удължава живота на вашите климатичнии вентилационни системи.


Проектиране на климатични инсталации

Проектиране
Проектиране и изграждане на вентилационни и климатични инсталации за битови и обществени производствени обекти. Индивидуални и цялостни решения.